Haryana (22/215)

S.NO. NAME OF STATION CODE ZONE CATEGORY  
1 Safidon SFDE NR NSG6
2 Sajuma SJM NR NSG6
3 Samalkha SMK NR NSG5
4 Samar Gopalpur SMF NR NSG6
5 Sampla SPZ NR NSG5
6 Sandal Kalan SLKN NR NSG6
7 Satnali STNL NWR NSG6
8 Satrod STD NWR NSG6
9 Sewaha SWDE NR NSG6
10 Shahbad Markanda SHDM NR NSG6