Haryana (29/215)

S.NO. NAME OF STATION CODE ZONE CATEGORY  
1 Kaithal KLE NR NSG5
2 Kalanaur Kalan KLNK NWR NSG6
3 Kalanour KNZ NR NSG6
4 Kalanwali KNL NWR NSG5
5 Kalayat KIY NR NSG6
6 Kalka KLK NR NSG3
7 Kalwan KLWN NR HG3
8 Kaninakhas KNNK NWR NSG6
9 Karainthi KHV NR NSG6
10 Karnal KUN NR NSG4