Haryana (6/215)

S.NO. NAME OF STATION CODE ZONE CATEGORY  
1 Hansi HNS NWR NSG5
2 Harhar Fatehpur HHP NR HG3
3 Harsana Kalan HNN NR HG3
4 Himmatpura HMQ NR NSG6
5 Hisar HSR NWR NSG3
6 Hodal HDL  NCR NSG5