Odisha (20/287)

S.NO. NAME OF STATION CODE ZONE CATEGORY  
1 Jagannathpur JNP ECoR NSG6
2 Jajpur-Keonjhar Road JJKR ECoR NSG4
3 Jakhopura JKPR ECoR NSG6
4 Jaleswar JER SER NSG5
5 Jamsole JSE SER HG3
6 Jankidaipur[Ph] JKDP ECoR HG2
7 Jaraikela JRA SER NSG6
8 Jarapada JRPD ECoR NSG6
9 Jaroli JRLI SER NSG6
10 Jenapur Road (Ph) JPRD ECoR HG3