Madhya Pradesh (55/545)

S.NO. NAME OF STATION CODE ZONE CATEGORY  
1 Kachnara KHNR WR HG2
2 Kailaras KQS NCR NSG6
3 Kaima KMA WCR NSG6
4 Kaimara Kalan KAKN NCR HG3
5 Kala-Akhar KQE CR NSG6
6 Kaladehi (Ph) KDHI SECR HG3
7 Kalakund KKD WR NSG6
8 Kalapipal KPP WR NSG5
9 Kalhar KAH WCR NSG6
10 Kalisindhi KSH WR NSG6