Madhya Pradesh (16/545)

S.NO. NAME OF STATION CODE ZONE CATEGORY  
1 Habibganj HBJ WCR NSG2
2 Hanspura HNU WCR NSG6
3 Haranyakheri HKH WR HG3
4 Harda HD WCR NSG5
5 Hardua HDU WCR NSG6
6 Harkia Khal HKL WR NSG6
7 Harpalpur HPP NCR NSG5
8 Harrad HRV SECR NSG6
9 Hati HATI WCR HG3
10 Hatnapur HTN CR HG3