Rajasthan (32/624)

S.NO. NAME OF STATION CODE ZONE CATEGORY  
1 Pachar Malikpur PCMK NWR NSG6
2 Padla PDQ NWR HG3
3 Paharsar PRSR NWR HG3
4 Palana PAE NWR NSG6
5 Pali Marwar PMY NWR NSG3
6 Palsana PLSN NWR NSG6
7 Pandoli PMO NWR NSG6
8 Paprera PPEA NCR NSG6
9 Parbatsar PBC NWR NSG6
10 Parihara PIH NWR NSG6