Kerala (3/182)

S.NO. NAME OF STATION CODE ZONE CATEGORY  
1 Dhanuvachapuram(Halt) DAVM SR HG2
2 Dharmadam(Halt) DMD SR HG3
3 Divine Nagar(Halt) DINR SR HG1