Uttar Pradesh (5/1183)

S.NO. NAME OF STATION CODE ZONE CATEGORY  
1 Yakutganj Halt YAG NER HG2
2 Yamuna Bridge JAB NCR NSG6
3 Yamuna South Bank JSB NCR NSG6
4 Yogendra Dham Halt YEAM NER HG3
5 Yusufpur YFP NER NSG5