Uttar Pradesh (61/1183)

S.NO. NAME OF STATION CODE ZONE CATEGORY  
1 Radha Balampur (Halt) RDV NR HG3
2 Rae - Bareli Jn. RBL NR NSG3
3 Rafinagar Flag RFR NER HG3
4 Ragaul RGU NCR NSG5
5 Raghuraj Singh RRS NR NSG6
6 Rahimabad RBD NR NSG6
7 Rahmat Nagar RMNR NR NSG6
8 Raibha RAI NCR NSG6
9 Raibhoja RBJ NER NSG6
10 Raisi RSI NR NSG6