Telangana (18)

S.NO. NAME OF STATION CODE ZONE CATEGORY  
1 Anksapur AKSP SCR HG3
2 Armur ARMU SCR NSG6
3 Chandrabanda CDBH SCR HG3
4 Jaklair JKAR SCR NSG6
5 Kallur Road KLLRD SCR HG3
6 Kamalapur KMLK SCR NSG6
7 Katlakuna Medipalli KKMP SCR HG3
8 Koratla KRLA SCR NSG6
9 Kurukotta KKTTA SCR HG3
10 Mamidipalli MIDP SCR HG3