Haryana (15/215)

S.NO. NAME OF STATION CODE ZONE CATEGORY  
1 Jagadhri Workshop JUDW NR NSG5
2 Jai-Jai Wanti JJT NR NSG6
3 Jakhal JHL NR NSG5
4 Jakhod Khera JKHI NWR NSG6
5 Jaroda Nara JDW NR NSG6
6 Jasia JSS NR HG3
7 Jataula Jauri Sampka JSKA NR NSG6
8 Jatusana JTS NWR NSG6
9 Jhajjar JHJ NR NSG6
10 Jharli JRL NWR NSG6